About us

Компанијата Дате Комерц е формирана во 1992год,како претпријатие на големо и мало.Во текот на дваесетгодишното постоење фирмата се специјализира во сегмемтот на матријали и опрема за изведување водоводни инсталации,матријали и опрема за електрични инсталаци,соларни системи ,греење ,алати и железарски стока. 

Дате Комерц воедно се јавува и како дистрибутер на овие производи за повеќе трговци на големо. 

Гаранција за квалитетот на производите што на македонскиот пазар ги плaсира Дате Комерц е во тоа што самата компанија се претставува и како увозник на поголем дел од застапената програма,при што е направен вистински избор и строга селекција на производители кои имат долга пазарна традиција и кои поседуват релевантни сертификати за квалитет. 

Долгогодишното искуство и воспоставената широка мрежа бизнис партнери,се гаранција дека Дате Комерц е подготвен да ви излезе во пресрет на сите ваши барања и да најде квалитетни решенија за најквалитетни предизвици.